Solfej Dersi

Solfej dersi öğrencinin bilgi seviyesine, yaşına ve derse geliş amacına göre şekil alan bir derstir. Piyano dersi alan tüm öğrencilere gereken düzeyde verilen bu ders, konservatuvarların veya eğitim fakültelerinin giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilere sınav şartlarına göre değişen içerikte ve yoğunlukta verilmektedir. Ayrıca ilk derste öğrencinin solfej bilgisi saptanmakta ve belli bir düzeyde solfej bilgisine sahip olduğu düşünülen öğrenciler bildiği kabul edilen konuları atlatılarak daha ileri bir seviyeden eğitimlerine devam ettirilmektedirler.

Nota Bilgisi

 • Notaların sol ve fa Anahtarlarına Göre Yerleri
 • Anahtar Bilgisi (sol ve fa Anahtarları Zorunlu Olmak Kaydıyla Diğer Anahtarlar)

Dizi ve Tonalite Bilgisi

 • Genel Dizi
 • Pentatonik, Diyatonik ve Kromatik Dizi
 • Majör Dizi ve Majör Tonalite
 • Minör Dizi ve Minör Tonalite
 • Majör ve Minör Diziler Arasındaki İlişkiler (Basamaksal İlişkiler, Paralellik ve Donanım İlişkisi)

Aralık Bilgisi

 • Aralıkların Adlandırılması (Birli, ikili, üçlü, dörtlü, beşli, altılı, yedili, sekizli aralık)
 • Sekizliden Büyük Aralıklar
 • Eksilmiş ve Artmış Aralıklar
 • Aralıkların Çevrimi
 • Aralıkların Uyum Özellikleri (Konsonans ve Disonans Aralıklar)

Akor Bilgisi

 • Akorun Tanımı ve Oluşumu
 • Akorların Adlandırılması (Kök Seslerine, Niteliksel Özelliklerine, Basamak Sırasayısına, Uyumsal Özelliklerine, İşlevsel Özelliklerine ve Kuramsal Yaklaşımlara Göre Adlandırılması)
 • Doğuşkanlar (Üst ve Alt Doğuşkanlar)
 • Parti, Koro Partileri ve Ses Sınırları

Kulak Eğitimi

 • Dikte (Tek sesli ve İki sesli)
 • Parça Okuma

İletişim: 0535 780 25 26