Yetişkinler Piyano Dersi Alabilir Mi?

Piyano dersi almak isteyenlerin sıkça yönelttiği soruların başında, daha önce ders almamış olan yetişkinlerin de piyano çalıp çalamayacakları sorusu gelmektedir. Bununla ilgili detaylı açıklamayı yapmadan önce kısa bir cevap vererek başlamak yerinde olacaktır:

Evet, piyano çalmak isteyen herkes, hangi yaşta olursa olsun yeteneği ölçüsünde piyano çalabilir. Bunun için üstün bir yeteneğe ve sanıldığı gibi çok özel şartlara sahip olmak kesinlikle gerekmemektedir.

Günümüzde, çocukluğundan beri piyano veya diğer çalgılara ilgisi olan, fakat yetenek ve imkân konusunda yaygın olan kanıdan ötürü bir türlü ders alma cesaretini gösteremeyen milyonlarca insan bulunmaktadır. Oysa piyano dâhil olmak üzere birçok çalgının eğitiminin belli bir yaştan sonra verilemeyeceğine yönelik görüşün, genelleme yapılmasından ötürü büyük oranda eksik olduğunu kesin bir dille söyleyebiliriz. Bu görüşümüzü daha detaylı olarak açıklayabilmek için piyano dersinin alınış amacına ve içeriğine bakmak yerinde olacaktır.

Piyano dersi alınış amacına göre pek çok branşta olduğu gibi ikiye ayrılmaktadır: Profesyonel ve amatör yaklaşım. Müziği ve piyano çalmayı ileride profesyonel olarak sürdürebileceği düşünülen kişilerin önemli bir bölümü küçük yaşlarda eğitim almaya başlamakta ve geniş bir zaman dilimi içerisinde gelişim göstermektedirler. Bunların yanı sıra yine küçük yaşlarda ders almaya başlayan fakat aileleri tarafından gelecekte profesyonel olarak müzikle uğraşması plânlanmayan, daha ziyâde zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlaması için piyano dersi alan öğrencilerin sayısı da oldukça fazladır. Dersin alınış amacı temelde farklı olsa da küçük yaşta eğitime başlanmış olması, verilen derslerin içeriğini büyük ölçüde benzer kılmaktadır. Dolayısıyla çeşitli yaş gruplarına göre bazı değişiklikler içermekle birlikte, genel anlamda çocuklara yönelik eğitimin ortak bir paydada toplandığını ve asıl amacın temel bilgileri vermek olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle daha sistematik bir eğitim verebilmek ve çalgıdaki teknik gelişimin bir parçası olan fiziksel gelişimi destekleyebilmek için, uluslararsı alanda kabul görmüş çeşitli metodlar kullanılmaktadır. Öğrencilerin henüz fiziksel gelişimlerini tamamlamamış olmaları ve eğitim sürecinin geniş bir zamana yayılmış olması bu tarz bir eğitimin verilmesine imkân tanımaktadır.

Hâl böyleyken, aynı şartları taşımayan ve gerek müziğe gerek piyanoya daha farklı şekilde yaklaşan amatör müzisyenlerin eğitiminde, yukarıda belirttiğimiz türden bir yol izlenemeyeceği son derece açıktır. Bu nedenle piyano dersi almak isteyen yetişkinlerin, öncelikle çeşitli sorumlulukları olan ve çalışan bireyler oldukları göz önünde bulundurulmalı, bununla birlikte kısıtlı bir zamana sahip oldukları unutulmamalıdır. Buradan hareketle verilen derslerin içeriği kişiye özel bir program dâhilinde yürütülmeli ve doğrudan amaca yönelik bir yol izlenmelidir. Piyano dersi veren pek çok kişi ve kurumun bu konuyu göz önünde bulundurmadığı, daha ziyâde çocukların teknik ve fiziksel gelişimini desteklemek, müziğe ilişkin temel bilgileri vermek ve profesyonel bir disiplin oturtabilmek için kullanılan Beyer, Hanon, Czerny vb. kitaplar üzerinden kalıplaşmış bir eğitim anlayışını ısrarla uygulamaya çalıştıkları bilinmektedir. Sonuç olarak bu dersler, müziğe amatör şekilde yaklaşan, piyanoyu keyif alabileceği, yoğun iş temposunun içerisinde kendisine nefes aldırabilecek bir alan olarak gören yetişkinleri çalgıdan uzaklaştırmakta ve zaman kaybettirmektedir. Bunun en önemli nedenlerinden biri, piyano dersi veren kişi veya kurumların büyük bir bölümünün müziği ticarî bir araç olarak görmeleri ve piyano eğitiminde çeşitli yöntemler geliştirmek yerine ellerindeki hazır kalıpları kullanarak kolay olanı seçmeleridir.

Verdiğimiz piyano eğitimi, yukarıda değinilen konular ve bu husustaki eksiklikler göz önünde tutularak, farklı yaklaşımlar üzerinden, kişiye özel programlar dâhilinde yürütülmektedir. Amaç, yaş sınırı gözetmeksizin piyano eğitiminde mümkün mertebe sağlıklı bir yol izlemek ve doğru adımlarla arzu edilen noktalara gelinmesine yardımcı olmaktır.

Uğur Küçükkaplan

İletişim: 0535 780 25 26