Özel Dersin Önemi

Özel ders, son yıllarda oldukça yaygınlaşan, öğretmenle öğrenci arasında bire bir bilgi alışverişini sağlayan ve uygulanmakta olan yöntemler içerisindeki en etkili öğrenme biçimidir. Bilindiği üzere öğrenme edimi kişiden kişiye farklılık gösteren bir olgudur. Örneğin bir sınıfta yer alan öğrencilerin hiçbiri aynı seviyede değildir; çünkü öğrenme hızları ve biçimleri farklı olabileceği gibi, bilgileri de birbirlerinden farklı olabilir. Bireysel farklılıkların dikkate alınması, yani farklı öğrenme stilleri ve farklı öğrenme hızları olan öğrencilerin kendilerine uygun şekilde öğrenmelerinin sağlanması, ancak özel ders ile mümkündür. Bu nedenle özel ders, öğrencinin daha verimli çalışmasına imkân tanır. Bire bir ders anlatımı esnasında öğrenci ve öğretmen arasındaki iletişim en yüksek düzeyde olduğu için, öğrenci anlatılan konuyu en verimli şekilde öğrenmiş olur. Öğretmen, sadece öğrencinin ihtiyaçlarına yönelerek, anlatımı haftalar süren konuları çok kısa bir sürede kavratabilir. Bu anlamda özel ders, öğrencinin ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilecek özel bir eğitimdir.

Dershânede, kursta ya da okulda ders anlatılırken, öğrenci aklına takılan bir soruyu öğretmenine sorma fırsatı bulamayabilir. Fakat özel ders aldığında öğretmenine her an soru sorabilme şansına sahip olur. Yanlışlar anında düzeltilir ve eski konular hakkında hatırlatmalar yapılabilir. Öğrenci, özel ders sayesinde birçok konuyu çok kısa bir zaman zarfında öğrenebilir. Böylece zaman en verimli şekilde değerlendirilir. Bu eğitim biçiminin en önemli farklarından biri de öğrencinin kendisine uygun çalışma sisteminde ve uygun zamanlarda ders alabilmesidir. Özel derste zaman, ders programı ve dersin işleniş biçimi tümüyle kişiye göre düzenlenebilmektedir.


Uğur Küçükkaplan

İletişim: 0535 780 25 26