Armoni Dersi

Armoni dersi, 1700 – 1900 yılları arasındaki dönemin müzikal estetiğini yansıtan kuralların esas alındığı bir armoni (klâsik armoni) anlayışı çerçevesinde verilmektedir. Piyano dersi alan öğrencilere çalıştıkları eserde kendilerine yardımcı olabilecek ve eseri çözümleyebilecek düzeyde sadece temel bilgileri içeren bir armoni dersi verilmektedir. Doğrudan armoni dersi alan öğrenciler ise armoni dersi eğitim içeriğinde yer alan tüm konuları görmektedirler. Çoksesliliğin iki temel öğesinden biri olan armoni, analitik düşünebilme gücü kazandırma konusunda son derece önemlidir.

Armoniye Giriş

  • Akor Bağlanışları ve Kadanslar
  • Bas Partisini Dar Dizimde Armonileme
  • Bas Partisini Geniş Dizimde Armonileme
  • Akorların Çevrimleri

Akora Yabancı Sesler

Dominant Yedilisi ve Dominant Dokuzlusu

Yan Basamaklar

  • Majörde Yan Basamaklar
  • Minörde Yan Basamaklar

Alterasyon

Modülasyon

İletişim: 0535 780 25 26