Piyano Dersi

Piyano Dersi

Klâsik Batı müziği çerçevesinde klâsik piyano ve solfej eğitimi verilmektedir. Yanı sıra piyanonun tarihçesine ve çalgı bilimi (organoloji) içerisindeki yerine dair çeşitli bilgiler anlatılmakta, eğitimin bir parçası olarak gerek solo piyano gerekse orkestra eserlerinin yer aldığı bir dinleme listesi sunulmaktadır. Böylece öğrenciye müzik dinlemenin başlı başına bir iş olduğu bilinci kazandırılmakta ve piyano çalışına yarar sağlayacak bazı unsurları doğrudan müziğin içerisinden çıkarabilme becerisinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. İlk ders öğrencinin müzik bilgisi düzeyini (daha önce eğitim alanlar için) saptamaya yöneliktir. Dersin alınış amacına ve yaşa göre içeriği değişen piyano derslerinde klâsik Batı müziği eserlerinin yanı sıra film müziklerinden jazz’a kadar çeşitli popüler müzik türlerindeki eserlere de yer verilmekte, bu sayede öğrenciye müzikal anlamda geniş bir bakıç açısı kazandırmaya çalışılmaktadır.

İletişim: 0535 780 25 26